List of the students supervised:

  1. Lucia Penciaková-Požgayová. In vitro metódy hodnotenia dermálnej a očnej dráždivosti kozmetických surovín a prostriedkov. Bakalárska práca. FCHPT, Bratislava 2002.​ Vedúca práce: Ing. Helena Kanďárová. 

  2. Bianka Fábiánová-Vaňová, Bc. Overovanie alternatívnych metód hodnotenia bezpečnosti kozmetických surovín. Semestrálny projekt. FCHPT, Bratislava 2002. Vedúca práce: Ing. Helena Kanďárová.

  3. Ivana Turčániová-Harris. Fototoxicita kozmetických látok a prostriedkov. Bakalárska práca. FCHPT, Bratislava 2003.Vedúca práce: Ing. Helena Kanďárová.

  4. Zuzana Súlová-Ditte. Metódy hodnotenia bezpečnosti kozmetiky s použitím umelých kožných modelov. Bakalárska práca. FCHPT, Bratislava 2003. Vedúca práce: Ing. Helena Kanďárová. 

  5. Alžbeta Líšková, Bc. Štandardizácia podmienok ožarovania za účelom štúdia fototoxicity in vitro. Časť 1: Kalibrácia lampy SOL 500. Semestrálny projekt I (projekt vedúci k DP). FCHPT, Bratislava 2015. Vedúca práce v organizácii MatTek: Ing. Helena Kanďárová, PhD. Školiteľka na FCHPT: Doc. Ing. Soňa Jantová, CSc. 

  6. Alžbeta Líšková, Bc. Štandardizácia podmienok ožarovania za účelom štúdia fototoxicity in vitro. Časť 2: Overenie senzitivity tkanivového modelu EpiDerm voči štandardizovanej dávke UV/VIS žiarenia. Semestrálny projekt II (projekt vedúci k DP). FCHPT, Bratislava 2015. Vedúca práce v organizácii MatTek: Ing. Helena Kanďárová, PhD. Školiteľka na FCHPT: Doc. Ing. Soňa Jantová, CSc. 

  7. Alžbeta Líšková, Bc. Štandardizácia podmienok ožarovania za účelom štúdia fototoxicity in vitro. Časť 3: Overenie fototoxického potenciálu vybraných referenčných látok. Semestrálny projekt III (projekt vedúci k DP). FCHPT, Bratislava 2016 Vedúca práce v organizácii MatTek: Ing. Helena Kanďárová, PhD. Školiteľka na FCHPT: Doc.Ing. Soňa Jantová, CSc. 

  8. Alžbeta Líšková, Bc. Téma: Overovanie fototoxického potenciálu vybraných zlúčenín s použitím in vitro rekonštituovaného tkanivového 3D modelu ľudskej pokožky – EpiDerm. Diplomová práca. FCHPT, Bratislava 2016. Vedúca práce v organizácii MatTek: Ing.Helena Kanďárová, PhD. Školiteľka na FCHPT: Doc.Ing. Soňa Jantová, CSc.

 

Ing. Alžbeta Líšková získala za svoju Diplomovú Prácu významné ocenenie -

Cenu za najlepšiu diplomovú prácu v odbore biotechnológie pre absolventa inžinierskeho štúdia na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave v akademickom roku 2015/2016 

Ocenenie udelil Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR

https://www.fchpt.stuba.sk/buxus/docs/aktuality/2016/Ocenene_DP_2015-2016.pdf

Práca bola navrhnutá v roku 2016 na prestížne ocenenie Lush Prize v kategórii Young Researcher Prize

© 2023 by InVitroTox Consulting. Proudly created using Wix.com