https://anchor.fm/veda-na-dosah/episodes/Modern-monosti-testovania-bezpenosti-bez-laboratrnych-zvierat-evb16o/a-a5aieie
top of page

List of the students and student projects supervised:

 1. Adriena Milana Palenčárová, Bc. Semestrálny projekt I (2024). Úvod do témy - Fototoxicita. Školiteľka na FCHPT/CEM: Dr. Helena Kanďárová

 2. Júlia Kubalcová, Bc.: Diplomová práca (2024).Vplyv statických a dynamických podmienok na morfológiu a viabilitu bunkových a tkaninových kultúr. FCHPT, Bratislava 2024. Školiteľka na FCHPT/CEM: Dr. Helena Kanďárová, konzultant: Ing. Peter Pôbiš.

 3. Peter Pôbiš, Ing. Projekt k dizertačnej práci (2022): In Vitro 3D rekonštituovné modely ľudských tkanív - využitie a implementácia v toxikológii ako náhrada testov in vivo. FCHPT, Bratislava 2022. Školiteľka na FCHPT/CEM: Dr. Helena Kanďárová 

 4. Júlia Kubalcová, Bc.: Bakalárska práca (2022). Novel approaches to the biocompatibility testing of medical devices: cell lines and 3D cultures. FCHPT, Bratislava 2022. Školiteľka na FCHPT/CEM: Dr. Helena Kanďárová

 5. Júlia Kubalcová: Semestrálna práca (2021). Bunkové a tkanivové kultúry.   

 6. Peter Pôbiš, Bc.: Diplomová práca (2021): Rekonštituovany model 3D rohovky pre štúdium fototoxicity vybraných liečiv a zdravotníckych pomôcok. FCHPT, Bratislava 2021. Školiteľka na FCHPT/CEM: Dr. Helena Kanďárová

 7. Peter Pôbiš, Bc.: Semestrálny projekt III (2020/2021): Fototoxicita in vitro s použitím in vitro modelov a modelu 2D očnej rohovky (projekt vedúci k DP). FCHPT, Bratislava. Školiteľka na FCHPT/CEM: Dr.Helena Kanďárová. Práca bola ocená prvým miestom v študentskej vedeckej konferencii v kategórii Biochémia.  https://www.uiam.sk/svk_registration/vysledkySVK.php

 8. Peter Pôbiš, Bc.: Semestrálny projekt II (2020): Úvod do prace s rekoštituovanymi tkanivovymi modelmi (projekt vedúci k DP). FCHPT, Bratislava. Školiteľka na FCHPT/CEM: Dr. Helena Kanďárová

 9. Alžbeta Líšková, Bc. Diplomová práca (2016): Overovanie fototoxického potenciálu vybraných zlúčenín s použitím in vitro rekonštituovaného tkanivového 3D modelu ľudskej pokožky – EpiDerm. FCHPT, Bratislava 2016. Vedúca práce v organizácii MatTek: Ing.Helena Kanďárová, PhD. Školiteľka na FCHPT: Doc.Ing. Soňa Jantová, CSc. 

 10. Alžbeta Líšková, Bc. Štandardizácia podmienok ožarovania za účelom štúdia fototoxicity in vitro. Časť 3: Overenie fototoxického potenciálu vybraných referenčných látok. Semestrálny projekt III (projekt vedúci k DP). FCHPT, Bratislava 2016 Vedúca práce v organizácii MatTek: Ing. Helena Kanďárová, PhD. Školiteľka na FCHPT: Doc.Ing. Soňa Jantová, CSc. 

 11. Alžbeta Líšková, Bc. Štandardizácia podmienok ožarovania za účelom štúdia fototoxicity in vitro. Časť 2: Overenie senzitivity tkanivového modelu EpiDerm voči štandardizovanej dávke UV/VIS žiarenia. Semestrálny projekt II (projekt vedúci k DP). FCHPT, Bratislava 2015. Vedúca práce v organizácii MatTek: Ing. Helena Kanďárová, PhD. Školiteľka na FCHPT: Doc. Ing. Soňa Jantová, CSc.  

 12. Alžbeta Líšková, Bc. Štandardizácia podmienok ožarovania za účelom štúdia fototoxicity in vitro. Časť 1: Kalibrácia lampy SOL 500. Semestrálny projekt I (projekt vedúci k DP). FCHPT, Bratislava 2015. Vedúca práce v organizácii MatTek: Ing. Helena Kanďárová, PhD. Školiteľka na FCHPT: Doc. Ing. Soňa Jantová, CSc.  

 13. Zuzana Súlová-Ditte. Bakalárska práca (2003). Metódy hodnotenia bezpečnosti kozmetiky s použitím umelých kožných modelov. FCHPT, Bratislava 2003. Vedúca práce: Ing. Helena Kanďárová. 

 14. Ivana Turčániová-Harris. Bakalárska práca (2003). Fototoxicita kozmetických látok a prostriedkov. FCHPT, Bratislava 2003.Vedúca práce: Ing. Helena Kanďárová. 

 15. Bianka Fábiánová-Vaňová, Bc. Overovanie alternatívnych metód hodnotenia bezpečnosti kozmetických surovín. Semestrálny projekt. FCHPT, Bratislava 2002. Vedúca práce: Ing. Helena Kanďárová. 

 16. Lucia Penciaková-Požgayová.  Bakalárska práca (2002). In vitro metódy hodnotenia dermálnej a očnej dráždivosti kozmetických surovín a prostriedkov. FCHPT, Bratislava 2002.​ Vedúca práce: Ing. Helena Kanďárová. 

AWARDED STUDENTS 

Peter Pobis in vitro phototox.jpg

Peter Pôbiš received first place in the category Biotechnology at the Students Scientific Conference organized by the FCHPT STU in the year 2020. The awarded presentation was on his work on the Development of the protocol for evaluation of eye irritation and phototoxicity on the 3D reconstructed human model of the human cornea. 

Alzbeta Liskova - Lush Prize Shortlisted
logoZCHFP-100.png
LushPrizeVSCO-LushPrize2016-55.jpg

Ing. Alžbeta Líšková has been awarded for her Diploma work: Evaluation of the Phototoxic potential of the selected compounds using 3D reconstructed human epidermis model EpiDerm, 

The work has been awarded as the best Diploma Thesis in the category Biotechnology at the faculty of Chemical and Food Engineering STU Bratislava in the academic year 2015/2016 

The Award was given to her by the "Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR" 

https://www.fchpt.stuba.sk/buxus/docs/aktuality/2016/Ocenene_DP_2015-2016.pdf

Her work was shortlisted in 2016 for the prestigious Lush Prize in the category Young Researcher

bottom of page